Alitusporaukset Maarakennus velj. Jussila Oy

Asiakaslähtöistä infrapalvelua 50 vuotta

+358 40 514 1159

Alitustekniikkaa jopa 500 metrin pituudelta!

Suuntaporaus

Mahdollistaa työskentelyn lähellä tienpintaa.

Kruunuporaus

Nopeaa ja edullista alitustekniikkaa.

Paineilmamyyrä

Toteutamme liikenneväylien alitustyöt Länsi-Suomen alueella

Maarakennus Velj. Jussila Oy on alitustekniikkaan erikoistunut yritys, jolla on erittäin vahva alitusporausten ammattitaito ja vuosikymmenten kokemus. Asiakkaamme koostuvat pääasiassa kunnista, kaupungeista, urakoitsijoista, sähköyhtiöistä ja vesilaitoksista. Yksityisasiakkaillemme olemme tehneet jonkin verran mm. vesijohtoalituksia ja tierumpuja. Kurkottelemme Kurikasta käsin Länsi-Suomeen, kuten Kokkolan, Vaasa, Seinäjoen, Jyväskylän, Tampereen ja Porin alueelle.

Miksi valita meidät toteutukseen?

Oikein valitulla poraustekniikalla voidaan pienentää sekä työn kustannuksia että työskentelyyn kuluvaa aikaa. Meillä on käytössämme alitusporausmenetelmiä ja kalustoa kattavasti eri maalajeihin ja kohteisiin. Monipuolisuus on ehdoton vahvuutemme. Vain harva alan toimija tarjoaa yhtä monialaista palvelua.


Tämän ansiosta meiltä onnistuu myös vaativien kohteiden alitustyöt. Nykyaikainen tekniikka takaa onnistuneet alitukset. Työ suunnitellaan ja toteutetaan joustavasti asiakkaan aikataulujen mukaan.


Mikä alitustekniikka sopii parhaiten kohteeseesi?

Alitusporauksessa käytettävä tekniikka valiutuu kohteen ja maaperän mukaan. Suuntaporausta voidaan hyödyntää hyvin monenlaisissa paikoissa ja maalajeissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi vesistöjen ja liikenneväylien alitustyöt. Uusien teknisten ratkaisujen ja kruunuporauksen myötä suuntaporausta voidaan työstää myös kovemmissa maalajeissa.

Kruunuporalla voidaan tehokkaasti hienontaa kovaa ja tiivistäkin maata. Kivet ja kallio muuntuvat hienoksi pölyksi, kun kärjen porakruunu pyöriessään iskee ja jauhaa maa-ainesta. Lävistäviä tunkkauksia voidaan tehdä paineilmamyyrän avulla etenkin kohteissa, joissa tilaa on niukasti. Se soveltuu hyvin pienten putkien asennukseen kokoon puristuvissa maissa, kun matka on lyhyt.

Infrarakentamisen ammattilaisina valitsemme aina soveltuvimman alitustekniikan kohteeseesi jo suunnitteluvaiheessa. Kun tilaat työt infrarakentamisen ammattilaiselta, saat aina sujuvaa palvelua ja kitkatonta toteutusta laskelmissa pitäytyen ja kaikki tarvittavat alitusporaukset yhdeltä toimittajalta.


 OLEMME LOPETTANEET ALITUSLIIKETOIMINNAN 1.4.2024

Vermeer Suuntapora alitusporaus käyttöön.